Stavebný dozor

Admin, 17. 11. 2022


Stavebný dozor online

Aplikácia Imposio je ako stvorená pre osoby vykonávajúce stavebný dozor. Má mnoho funkcií, ktoré ako stavebný dozor v realite využívate určite aj vy. Presvedčte sa sami.

Časová os so všetkými aktivitami

Pri výstavbe domu je potrebné dodržať určité pravidlá a časovú následnosť jednotlivých krokov.

Časová os v aplikácii Imposio je jednoduchým nástrojom, ako postupnosť krokov pri výstavbe domu odkontrolovať. O všetkom máte prehľad. Presne viete čo, kedy, kde a ako sa bude diať.

Správa úloh a plánovanie

Vďaka elektronickému stavebnému denníku nebolo zadávanie úloh a ich plánovanie nikdy jednoduchšie.
Môžete zadať úlohu konkrétnemu remeselníkovi alebo stavebnému robotníkovi, priradiť jej dôležitosť, dátum odovzdania a samozrejme odkontrolovať to, ako táto úloha bola spravená.

Kontrola, poznámky

Práca stavebného dozoru spočíva v kontrole a v komunikácii so stavebným tímom.
Ak ako stavebný dozor nájdete pri výstavbe chybu, môžete ju zdokumentovať, priradiť zodpovednej osobe, priamo v aplikácii odkomunikovať, ako má byť chyba odstránená a samozrejme skontrolovať či odstránená naozaj bola.

Správa rozpočtu, kontrola výdavkov

Ako stavebný dozor môžete v aplikácii Imposio vytvoriť neobmedzený počet rozpočtov.
Budete mať prehľad nad vystavenými faktúrami, aj nad ich úhradou. Môžete skontrolovať jednotlivé položky a priebežne sledovať, aký budget ešte ostáva.

Nahrávanie dokumentácie a fotografií

Ako stavebný dozor musíte všetko zaznamenávať, ale vďaka elektronickému stavebnému denníku to pre vás bude hračka.
Všetky dokumenty nahráte priamo do aplikácie, spolu s fotodokumentáciou. Ako stavebný dozor nie ste vôbec limitovaný počtom nahraných súborov.

Neobmedzený počet zabezpečených súborov na Cloude

S výstavbou domu súvisí veľké množstvo dokumentov a jedným z najväčších strašiakov je ich strata. Ale s aplikáciou Imposio sa toho vôbec nemusíte báť.
Ako stavebný dozor môžete v aplikácii Imposio spravovať neobmedzený počet súborov. Nezabúdajte, že sú dobre chránené a uložene bezpečne na Cloude.

Jednoduché triedenie súborov

Súbory si môžete zoradiť podľa dátumu pridania alebo podľa typu súboru.
Rovnako môžete každému nahranému súboru priradiť štítok, vďaka ktorému si môžete dokumenty triediť veľmi efektívne podľa vlastných kritérií. Aj napriek veľkému počtu súborov v nich budete mať poriadok.

Dokumentácia a eliminácia konštrukčných chýb

Vašou úlohou je dohliadať na to, aby sa pri výstavbe odstránili všetky chyby a nedostatky a stavba tak prešla kolaudáciou.
Preto si uchovávajte dokumentáciu o týchto chybách a hlavne o ich odstránení. Majte dôkaz o tom, že na chybu ste upozornili a že situácia bola vyriešená.

Kontaktné údaje subdodávateľov

Na každej stavbe pracuje mnoho remeselníkov, projektantov, odborníkov, dodávateľov.
Vďaka aplikácii Imposio máte všetky kontakty pokope a vďaka modulu Chat môžete so subdodávateľmi aj neobmedzene komunikovať. Ako stavebný dozor si môžete uložiť neobmedzený počet kontaktov.

Aktuálne počasie priamo v aplikácii

Nie je ojedinelým prípadom, že niektoré práce počas výstavby domu nie sú urobené načas, kvôli nepriaznivému počasiu.
Sami viete, že niektoré práce je potrebné vykonávať pri slnečnom počasí. Vďaka predpovedi počasia, ktorú vidíte priamo v elektronickom stavebnom denníku a nemusíte predpoveď nikde vyhľadávať, bude plánovanie úloh oveľa efektívnejšie.

Podpora Android aj iOS

Spravujte stavebný denník jednoducho a rýchlo – z mobilu.
Elektronický stavebný denník môžete mať so sebou stále, vo svojom mobile. Je podporovaný oboma operačnými systémami.

Funkcia chatu

Komunikujte so stavebným tímom rýchlo a na jednej platforme.
Vďaka plnohodnotnému Messengeru nemusíte komunikovať cez žiadne sociálne siete a emaily, ale všetku komunikáciu vybavíte priamo v aplikácii. Nemusíte sa tak vôbec báť o ochranu vašich údajov.

Zdieľanie projektu

Jednotlivé časti projektu môžete zdieľať, iné si zasa nechať len pre seba a svojho klienta, je to na vás.
Každopádne, všetky údaje, fotografie, dokumenty a informácie, ktoré zadáte do aplikácie, sú v úplnom bezpečí. Ako stavebný dozor môžete v aplikácii vytvoriť neobmedzený počet projektov.


More posts