Stavebný denník vzor –  svojpomocne PDF ku kolaudácii

Pokiaľ so stavbou domu začínate teraz, tak určite odporúčame stiahnuť imposio aplikáciu a začať zapisovať stavebné záznamy priebežne počas celého procesu.

Pokiaľ ale, dom už stojí a vy potrebujete vzor stavebného denníka ku kolaudácii, tak pre vás máme zadarmo stavebný denník vo forme PDF formulára, ktorý si upravíte podľa vašich potrieb.

Vzorový stavebný denník v PDF má 10 sekcií (technologických postupov) ktore si upravíte podľa seba; dopíšete dátumy záznamov, zodpovedné osoby, poprípade nahráte foto dokumentáciu a iné informácie súvisiace konkrétne s vašim stavebným projektom.

Dennik potrebujem ku kolaudacii    So stavbou domu začínam