Vyhněte se chybám při stavbě domu

Admin, 10. 11. 2022


Během výstavby domu jsou chyby a poruchy běžné. Ale čím více jich bude, tím se stavba prodraží a pravděpodobně ani nestihnete termín, který jste si umínili. S elektronickým stavebním deníkem však tyto problémy umíte eliminovat.

Jak vzniká chyba

Asi nikdo neudělá chybu na stavbě záměrně, ale v konečném důsledku o to vůbec nejde, protože odstranění chyby stojí stejně, ať už byla provedena z nedbalosti nebo schválně.

Chyba může vzniknout z nevědomosti. Může se ztratit projektová dokumentace, nebo není vypracována tak, jak by měla být. Dodavatel pak často jedná na vlastní pěst. Další příčinou je šetření a používání levnějších, neznačkových produktů. Důležitá je i pracovní kázeň.

Proč je třeba eliminovat chyby

Nejde jen o to, že každá chyba navýší rozpočet, ale spíše o to, že se na ni v podstatě ani nemusí při předání domu do užívání přijít. A možná si řeknete, že proč vás strašíme, ale skryté chyby, na které přijdete až po záruční lhůtě vás vyjdou pořádně draze.

Odstranit je může být někdy velmi náročné, jak po stránce technologické, tak po stránce finanční. Všechno, co do stavby dáte a to, jací lidé na ní pracují, se vám jednoduše po čase vrátí.

Jak chybám předejít a ušetřit

Nejlevnějším způsobem, jak chybu opravit je, aby se ani nestala. Prevence, prevence a ještě jednou prevence. V jazyce stavbařů: Dvakrát měř a jednou řež. To znamená, že je třeba velmi důsledně všechny kroky plánovat.

Elektronický stavební deník neslouží jen k zapsání toho, co se již na stavbě událo, ale v první řadě jako nástroj efektivního plánování výstavby. Neztratí se žádná dokumentace, nezapatroší se žádný výkres. Nikdo se nemůže vymlouvat na nevědomost a na to, že něco nevěděl a konečně, stále máte kontrolu i nad svým rozpočtem. Víte, co vás kolik stojí a kolik by vás mělo stát. Uhlížíte si své finance, nákup materiálů a průběžně můžete všechny záležitosti stavby dokumentovat.

Vyhnite sa chybám pri stavbe

Správný tým

Vybrat správný tým, se kterým budete při výstavbě spolupracovat, je klíčové.
Je důležité vybrat si jen ověřené pracovníky, projektanty a dodavatele a sledovat, zda dělají s kvalitními materiály. S tímto vám může pomoci zkušený stavební dozor, který ví, že práci je třeba kontrolovat již průběžně. Třeba klást důraz na detail a zkontrolovat například i takové záležitosti jako je osazení hromosvodu, kvalitu betonáže a zdění nebo realizaci dešťové kanalizace. V tomto případě platí, že fantazii se meze nekladou. Avšak s aplikací Imposio můžete ihned zadat úkol a následovat, zda byla opravena tak, jak jste žádali.


More posts