Podmínky poskytování služeb

Poslední aktualizace: 02. Říjen 2022

Před použitím naší služby si pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky.

Zásady ochrany osobních údajů  – Vyloučení odpovědnosti  – Cookie

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto smluvních podmínek:

 • Aplikace  znamená softwarový program poskytovaný Společností, který jste si stáhli do jakéhokoli elektronického zařízení s názvem Imosio
 • Application Store  znamená službu digitální distribuce provozovanou a vyvinutou společností Apple Inc. (Apple App Store) nebo Google Inc. (Obchod Google Play), ve které byla aplikace stažena.
 • Přidružená společnost  znamená subjekt, který kontroluje, je kontrolován stranou nebo je pod společnou kontrolou se stranou, přičemž „kontrola“ znamená vlastnictví 50 % nebo více akcií, majetkových účastí nebo jiných cenných papírů oprávněných hlasovat při volbě ředitelů nebo jiného řídícího orgánu. .
 • Účet  znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší Službě nebo částem naší Služby.
 • Země  původu: Dánsko
 • Společnost (v této smlouvě označovaná jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „náš“) označuje společnost: Sikmo Digital, Praestbrové 22, DK 8464 Dánsko. IČO: DK32014283
 • Obsah  se vztahuje na obsah, jako je text, obrázky nebo jiné informace, které můžete zveřejnit, nahrát, propojit nebo jinak zpřístupnit bez ohledu na formu tohoto obsahu.
 • Zařízení  znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Zpětná vazba  znamená zpětnou vazbu, inovace nebo návrhy, které pošlete v souvislosti s vlastnostmi, výkonem nebo funkcemi naší Služby.
 • Bezplatná zkušební verze  se vztahuje na omezené časové období, které může být bezplatné při zakoupení předplatného.
 • Zboží  označuje položky nabízené k prodeji v rámci Služby.
 • Nákup v aplikaci  se vztahuje na nákup produktu, položky, služby nebo předplatného uskutečněný prostřednictvím aplikace a v souladu s těmito smluvními podmínkami a/nebo vlastními smluvními podmínkami obchodu s aplikacemi.
 • Objednávky  znamenají Váš požadavek na nákup Zboží u nás.
 • Propagace  se vztahují na soutěže, sázky nebo jiné propagační akce nabízené prostřednictvím Služby.
 • Služba  se vztahuje na aplikaci.
 • Předplatné  se vztahuje na služby nebo přístup ke Službě, které vám Společnost nabízí na základě předplatného.
 • Podmínky (také označované jako „Podmínky“) znamenají tyto Podmínky, které tvoří celou dohodu mezi Vámi a Společností Sikmo Digital
 • Služba sociálních médií třetí strany  znamená jakékoli služby nebo obsah (včetně údajů, informací, produktů nebo služeb) poskytovaných třetí stranou, které může služba zobrazit, zahrnout nebo zpřístupnit.
 • Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem taková osoba přistupuje nebo ji používá.

Uznání

Toto jsou Smluvní podmínky, kterými se řídí používání této Služby a smlouva, která platí mezi Vámi a Společností. Tyto Podmínky stanoví práva a povinnosti všech uživatelů v souvislosti s používáním Služby.

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří přistupují nebo používají Službu.

Vstupem do Služby nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto Podmínek, nesmíte přistupovat ke Službě.

Prohlašujete, že je vám více než 18 let. Společnost nedovoluje osobám mladším 18 let používat Službu.

Váš přístup ke Službě a její používání je také podmíněno přijetím a dodržováním zásad ochrany osobních údajů Společnosti. Naše zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů při používání aplikace nebo webu a informují vás o vašich právech na soukromí ao tom, jak vás zákon chrání. Před použitím naší služby si pozorně přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Předplatné

 

Období předplatného

Služba nebo některé její části jsou dostupné pouze s placeným předplatným. Fakturovat se vám bude předem na opakující se a pravidelné bázi (například denně, týdně, měsíčně nebo ročně), v závislosti na typu plánu předplatného, ​​který si vyberete při nákupu předplatného.

Na konci každého období se vaše předplatné automaticky obnoví za přesně stejných podmínek, dokud jej nezrušíte vy nebo společnost.

Zrušení předplatného

Obnovení předplatného můžete zrušit buď prostřednictvím stránky nastavení vašeho účtu, nebo kontaktováním Společnosti.
Poplatky, které jste již zaplatili za aktuální období předplatného, ​​vám nebudou vráceny ak Službě budete mít přístup až do konce aktuálního období předplatného.

Pokud bylo předplatné provedeno prostřednictvím nákupu v aplikaci, obnovení svého předplatného můžete zrušit v obchodě s aplikacemi.

Fakturace

Společnosti musíte poskytnout přesné a úplné informace o fakturaci včetně celého jména, adresy, státu, PSČ, telefonního čísla a informací o platném způsobu platby.

Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k automatickému vyúčtování, společnost vystaví elektronickou fakturu, ve které uvede, že musíte do určitého termínu provést manuálně s plnou platbou odpovídající fakturačnímu období uvedenému na faktuře.

Pokud bylo předplatné provedeno prostřednictvím nákupu v aplikaci, celou fakturaci spravuje obchod s aplikacemi a řídí se vlastními smluvními podmínkami obchodu s aplikacemi.

Změny poplatků

Společnost může dle vlastního uvážení a kdykoli upravit poplatky za předplatné. Jakákoliv změna poplatku za předplatné nabude účinnosti na konci aktuálního období předplatného.

Společnost vás v přiměřeném předstihu upozorní na jakoukoli změnu poplatků za předplatné, aby vám dala příležitost ukončit předplatné dříve, než taková změna nabude účinnosti.

Vaše další používání Služby poté, co změna poplatku za předplatné nabude účinnosti, představuje váš souhlas zaplatit upravenou částku poplatku za předplatné.

Vrácení peněz

Kromě případů, kdy to vyžaduje zákon, zaplacené poplatky za předplatné jsou nevratné.

Některé žádosti o vrácení platby za předplatné může Společnost posoudit případ od případu a vyhovět dle vlastního uvážení Společnosti.

Pokud bylo předplatné provedeno prostřednictvím nákupu v aplikaci, budou platit pravidla pro vrácení platby v obchodu s aplikacemi. Chcete-li požádat o vrácení peněz, můžete tak učinit přímo v obchodu s aplikacemi.

Zkouška zdarma

Společnost může dle vlastního uvážení nabídnout předplatné s bezplatnou zkušební verzí na omezené časové období.

Možná budete muset zadat své fakturační údaje, abyste se mohli zaregistrovat na bezplatnou zkušební verzi.

Pokud při registraci na bezplatnou zkušební verzi zadáte své fakturační údaje, Společnost vám nebude účtovat poplatky, dokud neskončí platnost bezplatné zkušební verze. V poslední den bezplatného zkušebního období, pokud nezrušíte své předplatné, vám budou automaticky účtovány příslušné poplatky za předplatné pro typ předplatného, ​​který jste si vybrali.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění (i) upravit podmínky nabídky bezplatné zkušební verze nebo (ii) zrušit takovou nabídku bezplatné zkušební verze.

Nákupy v aplikaci

Aplikace může zahrnovat nákupy v aplikaci, které vám umožňují nakupovat moduly nebo předplatné.

Další informace o tom, jak můžete spravovat nákupy v aplikaci pomocí svého zařízení, mohou být uvedeny ve vlastních smluvních podmínkách obchodu s aplikacemi nebo v nastaveních nápovědy vašeho zařízení.

Nákupy v aplikaci lze spotřebovat pouze v rámci aplikace. Pokud uskutečníte nákup v aplikaci, tento nákup v aplikaci nelze zrušit po spuštění jeho stahování. Nákupy v aplikaci nelze vyměnit za hotovost nebo jinou protihodnotu ani jinak převést.

Pokud se některý nákup v aplikaci úspěšně nestáhne nebo po úspěšném stažení nefunguje, po zjištění chyby nebo po upozornění na chybu z vaší strany prošetříme důvod poruchy. Při rozhodování, zda vám poskytneme náhradní nákup v aplikaci, nebo vám vydáme opravu k opravě chyby, budeme jednat přiměřeně. V žádném případě vám nebudeme účtovat výměnu nebo opravu nákupu v aplikaci. V nepravděpodobném případě, že nedokážeme nahradit nebo opravit příslušný nákup v aplikaci nebo to nedokážeme udělat v přiměřeném časovém období a bez významných nepříjemností pro vás, opravníme obchod s aplikacemi, aby vám vrátil částku až do výše náklady na příslušný nákup v aplikaci. Případně, pokud chcete požádat o vrácení peněz, můžete tak učinit přímo v obchodu s aplikacemi.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny fakturační a transakční procesy se řídí aplikačním obchodem, odkud jste si aplikaci stáhli, a řídí se vlastními smluvními podmínkami tohoto aplikačního obchodu.

Máte-li nějaké problémy související s platbami při nákupech v aplikaci, musíte se obrátit přímo na obchod s aplikacemi.

Propagace

Jakékoliv propagace zpřístupněné prostřednictvím Služby se mohou řídit pravidly, která jsou oddělena od těchto Podmínek.

Pokud se účastníte jakýchkoli propagačních akcí, přečtěte si příslušná pravidla, jakož i naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud jsou pravidla propagace v rozporu s těmito podmínkami, uplatní se pravidla propagace.

Uživatelské účty

Když si u nás vytvoříte účet, musíte nám poskytnout informace, které jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Pokud tak neučiníte, znamená to porušení Podmínek, což může mít za následek okamžité zrušení Vašeho účtu v naší Službě.

Zodpovídáte za ochranu hesla, které používáte pro přístup ke Službě a za jakékoli aktivity nebo akce pod vaším heslem, ať už jde o vaše heslo pro naši službu nebo službu sociálních médií třetí strany.

Souhlasíte s tím, že své heslo nezveřejníte žádné třetí straně. Musíte nás okamžitě informovat o jakémkoli porušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho účtu.

Nesmíte použít jako uživatelské jméno jméno jiné osoby nebo subjektu nebo jméno, které není legálně dostupné pro použití, jméno nebo ochrannou známku, která podléhá jakýmkoli právům jiné fyzické nebo právnické osoby než vy, bez příslušného povolení, nebo jméno, které je jinak urážlivé, vulgární nebo obscénní.

Obsah

 

Vaše právo zveřejňovat obsah

Naše služba vám umožňuje uveřejňovat obsah. Zodpovídáte za obsah, který zveřejníte ve službě, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti a vhodnosti.

Zveřejněním Obsahu ve Službě nám udělujete právo a licenci na používání, úpravu, veřejné předvádění, veřejné zobrazování, reprodukci a distribuci takového Obsahu ve Službě a prostřednictvím Služby. Ponecháváte si všechna svá práva k jakémukoli Obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte ve Službě nebo prostřednictvím Služby, a nesete odpovědnost za ochranu těchto práv. Souhlasíte s tím, že tato licence pro nás zahrnuje právo zpřístupnit váš obsah jiným uživatelům služby, kteří také mohou používat váš obsah v souladu s těmito podmínkami.

Prohlašujete a zaručujete, že: (i) obsah je váš (vy jej vlastníte) nebo máte právo jej používat a udělujete nám práva a licenci, jak je uvedeno v těchto podmínkách, a (ii) zveřejnění vašeho obsahu na nebo prostřednictvím Služby neporušuje práva na soukromí, práva na publicitu, autorská práva, smluvní práva ani žádná jiná práva žádné osoby.

Omezení obsahu

Společnost neodpovídá za obsah uživatelů Služby. Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za Obsah a za veškerou činnost, která se uskuteční pod vaším účtem, ať už tak učiníte vy nebo jakákoli třetí osoba používající váš účet.

Nesmíte přenášet žádný obsah, který je nezákonný, urážlivý, znepokojující, určený ke znechucení, výhrůžné, hanlivé, hanlivé, obscénní nebo jinak nežádoucí. Příklady takového nevhodného obsahu zahrnují, ale nejsou omezeny na, následující:

 • Nezákonná nebo propagující nezákonnou činnost.
 • Pomlouvačský, diskriminační nebo zlomyslný obsah včetně odkazů nebo komentářů o náboženství, rase, sexuální orientaci, pohlaví, národním/etnickém původu nebo jiných cílových skupinách.
 • Spam, stroj – nebo náhodně – generovaný, představující nepovolenou nebo nevyžádanou reklamu, jakoukoli jinou formu neoprávněného nabádání nebo jakoukoli formu loterie nebo hazardních her.
 • Obsahující nebo instalované jakékoli viry, červy, malware, trojské koně nebo jiný obsah, který je navržen nebo určen k tomu, aby narušil, poškodil nebo omezil fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení nebo aby poškodil nebo získal neoprávněný přístup k jakýmkoli údajům nebo jiným informace třetí osoby.
 • Porušení jakýchkoli vlastnických práv kterékoli strany včetně patentu, ochranné známky, obchodního tajemství, autorských práv, práva na publicitu nebo jiných práv.
 • Vydávání se za jakoukoli osobu nebo subjekt včetně Společnosti a jejích zaměstnanců nebo zástupců.
 • Porušení soukromí jakékoli třetí osoby.
 • Nepravdivé informace a vlastnosti.

Společnost si vyhrazuje právo, nikoli však povinnost, dle vlastního uvážení určit, zda je obsah vhodný a zda je v souladu s těmito podmínkami, odmítnout nebo odstranit tento obsah. Společnost si dále vyhrazuje právo provádět formátování a úpravy a měnit způsob jakéhokoli obsahu. Společnost může také omezit nebo zrušit používání Služby, pokud zveřejníte takový nevhodný obsah.
Jelikož Společnost nemůže kontrolovat veškerý obsah zveřejněný uživateli a/nebo třetími stranami v rámci Služby, souhlasíte s tím, že budete Službu používat na vlastní riziko. Berete na vědomí, že používáním služby můžete být vystaveni obsahu, který můžete považovat za urážlivý, neslušný, nesprávný nebo nežádoucí, a souhlasíte s tím, že společnost za žádných okolností nebude žádným způsobem zodpovědná za jakýkoli obsah, včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakéhokoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku vašeho používání jakéhokoli obsahu.

Zálohy obsahu

Přestože se provádí pravidelné zálohování obsahu, Společnost nezaručuje, že nedojde ke ztrátě nebo poškození údajů.

Poškozené nebo neplatné body zálohy mohou být způsobeny, bez omezení, Obsahem, který je poškozen před zálohováním nebo který se mění během provádění zálohy.

Společnost poskytne podporu a pokusí se vyřešit jakékoli známé nebo objevené problémy, které mohou ovlivnit zálohování obsahu. Berete však na vědomí, že Společnost nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s integritou obsahu nebo neúspěšným obnovením obsahu do použitelného stavu.

Souhlasíte s tím, že budete uchovávat úplnou a přesnou kopii jakéhokoli Obsahu na místě nezávislém na Služby.

Zásady autorských práv

Porušení duševního vlastnictví

Respektujeme práva duševního vlastnictví jiných. Naší zásadou je reagovat na jakékoli tvrzení, že obsah zveřejněný ve službě porušuje autorská práva nebo jiné porušení duševního vlastnictví jakékoli osoby.

Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněným jménem jednoho z nich a domníváte se, že dílo chráněné autorskými právy bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, ke kterému dochází prostřednictvím Služby, musíte své oznámení písemně odeslat na e-mail: help@imposio.com a ve svém oznámení zahrňte podrobný popis údajného porušení.

Za nepravdivé prohlášení, že jakýkoli obsah porušuje vaše autorská práva, můžete nést odpovědnost za škody (včetně nákladů a poplatků za právní zastupování).

Oznámení DMCA a postup DMCA pro nároky na porušení autorských práv

Můžete odeslat oznámení v souladu se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act) tak, že našemu zástupci pro autorská práva písemně poskytnete následující informace (další podrobnosti naleznete v 17 USC 512(c)(3):):

 • Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorského podílu.
 • Popis díla chráněného autorskými právy, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno, včetně adresy URL (tj. adresy webové stránky) místa, kde existuje dílo chráněné autorskými právy, nebo kopie díla chráněného autorskými právy.
 • Identifikace adresy URL nebo jiného konkrétního místa ve Službě, kde se nachází materiál, který podle vás porušuje autorská práva.
 • Vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Vaše prohlášení, že v dobré víře věříte, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
 • Vaše prohlášení pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že výše uvedené informace ve Vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo máte oprávnění jednat jménem vlastníka autorských práv.

Našeho zástupce pro autorská práva můžete kontaktovat e-mailem na adrese help@imposio.com.
Po přijetí oznámení podnikne Společnost podle vlastního uvážení jakékoli opatření, které považuje za vhodné, včetně odstranění napadeného obsahu ze Služby.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah (kromě Obsahu poskytnutého Vámi nebo jinými uživateli), funkce a funkčnost jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím Společnosti a jejích poskytovatelů licencí.

Služba je chráněna autorskými právy, ochrannými známkami a jinými zákony země a zahraničí.

Naše ochranné známky a obchodní oblečení se nesmí používat v souvislosti s žádným produktem nebo službou bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

Vaše zpětná vazba pro nás

V jakékoli zpětné vazbě, kterou poskytnete Společnosti, udělujete všechna práva, nároky a podíly. Pokud je takové postoupení z jakéhokoli důvodu neúčinné, souhlasíte s tím, že společnosti udělíte nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, bez licenčních poplatků, celosvětové právo a licenci na používání, reprodukování, zveřejňování, sublicencování, distribuci, úpravu a využívání takové zpětné vazby bez omezení.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti.

Společnost nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost neodpovídá ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou používáním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakýchkoli takových webových stránek nebo služeb .

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Váš účet můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, pokud porušíte tyto smluvní podmínky.

Po ukončení vaše právo na používání Služby okamžitě zanikne. Chcete-li zrušit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat Službu.

Omezení odpovědnosti

Bez ohledu na jakékoli škody, které by vám mohly vzniknout, bude celá odpovědnost Společnosti a kteréhokoli z jejích dodavatelů podle kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek a váš výhradní opravný prostředek za vše výše uvedené omezeno na částku, kterou skutečně zaplatíte prostřednictvím Služby nebo 100 EUR. pokud jste si prostřednictvím Služby nic nezakoupili.

V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony nebude Společnost ani její dodavatelé v žádném případě zodpovědní za žádné speciální, náhodné, nepřímé nebo následné škody (včetně, ale ne výlučně, škod způsobených ztrátou zisku, ztrátou údajů nebo jiné informace, pro přerušení podnikání, pro osobní újmu , ztrátu soukromí vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem souvisejícího s používáním nebo nemožností používat Službu, software třetích stran a/nebo hardware třetích stran používaný se Službou, nebo jinak v souvislosti s kterýmkoli ustanovením těchto Podmínek), a to iv případě, že Společnost nebo kterýkoli dodavatel byl upozorněn na možnost vzniku takových škod, a to i tehdy, pokud náprava nesplní svůj základní účel.

Některé státy nepovolují vyloučení implicitních záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, což znamená, že některé z výše uvedených omezení nemusí platit. V těchto státech bude odpovědnost každé strany omezena v největším rozsahu povoleném zákonem.

Prohlášení „JAK JE“ a „JAK JE DOSTUPNÉ“.

Služba je vám poskytována „TAK, JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“ a se všemi chybami a závadami bez záruky jakéhokoli druhu. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se Společnost svým vlastním jménem a jménem svých přidružených společností a svých a jejich příslušných poskytovatelů licencí a poskytovatelů služeb výslovně zříká všech záruk, ať už výslovných, implicitních, zákonných nebo jiných, s ohledem na Služba včetně všech implicitních záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, titulu a neporušení a záruk, které mohou vyplynout z průběhu obchodování, průběhu výkonu, používání nebo obchodní praxe. Bez omezení na výše uvedené, Společnost neposkytuje žádnou záruku ani závazek a neposkytuje žádné prohlášení jakéhokoli druhu, že Služba splní vaše požadavky, dosáhne zamýšlených výsledků,

Aniž by se omezilo výše uvedené, ani Společnost, ani žádný z jejích poskytovatelů neposkytuje žádné prohlášení ani záruku jakéhokoli druhu, výslovnou nebo implicitní: (i) pokud jde o provoz nebo dostupnost služby nebo informace, obsah a materiály nebo produkty. zahrnuty v něm; (ii) že Služba bude nepřerušovaná nebo bezvadná; (iii) pokud jde o přesnost, spolehlivost nebo aktuálnost jakýchkoli informací nebo obsahu poskytovaných prostřednictvím Služby; nebo (iv) že Služba, její servery, obsah nebo e-maily odeslané od Společnosti nebo jejím jménem neobsahují viry, skripty, trojské koně, červy, malware, časované bomby nebo jiné škodlivé komponenty.

Některé jurisdikce nepovolují vyloučení určitých typů záruk nebo omezení platných zákonných práv spotřebitele, takže některá nebo všechna výše uvedená vyloučení a omezení se na vás nemusí vztahovat. V takovém případě se však výjimky a omezení uvedená v této části použijí v největším rozsahu vynutitelném podle platných zákonů.

Vládní zákon

Tyto Podmínky a vaše používání Služby se budou řídit zákony dané země, s výjimkou kolizních norem. Vaše používání Aplikace může podléhat i jiným místním, státním, národním nebo mezinárodním zákonům.

Řešení sporů

Máte-li jakékoli obavy nebo spor týkající se Služby, souhlasíte s tím, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně kontaktováním Společnosti.

Pro uživatele z Evropské unie (EU).

Pokud jste spotřebitelem v Evropské unii, budete moci využívat všechna povinná ustanovení práva země, ve které máte bydliště.

Ustanovení federální vlády Spojených států amerických o konečném použití

Pokud jste koncovým uživatelem federální vlády USA, naše Služba je „komerční položka“, jak je tento pojem definován v 48 CFR § 2.101.

Soulad s právními předpisy Spojených států amerických

Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje vládní embargo Spojených států amerických, nebo která byla vládou Spojených států amerických označena za zemi „podporující terorismus“, a (ii) nejste uvedeny na jakémkoli vládním seznamu Spojených států států amerických se zakázanými nebo omezenými stranami.

Oddělitelnost a vzdání se práva

Oddělitelnost

Bude-li některé ustanovení těchto podmínek prohlášeno za neproveditelné nebo neplatné, takové ustanovení bude změněno a vykládáno tak, aby se v co největší míře naplnily cíle takového ustanovení podle platných zákonů a zbývající ustanovení budou nadále plně platná a účinná.

Zřeknutí se práv

S výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu, neuplatnění práva nebo vyžadování plnění povinnosti podle těchto Podmínek neovlivní možnost strany uplatnit takové právo nebo požadovat takové plnění kdykoli poté, ani zřeknutí se porušení nebude představovat vzdání se práva. jakéhokoli následného porušení.

Překlad Tlumočení

Tyto Podmínky mohly být přeloženy, pokud jsme vám je zpřístupnili v naší Službě.
Souhlasíte s tím, že v případě sporu má přednost původní anglický text.

Změny těchto smluvních podmínek

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je revize podstatná, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali nejméně 30 dní před nabytím účinnosti jakýchkoli nových podmínek. Co představuje podstatnou změnu, se určí podle našeho vlastního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší Službě nebo jejímu používání po vstupu těchto revizí v platnost souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami zcela nebo částečně nesouhlasíte, přestaňte používat webovou stránku a Službu.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, můžete nás kontaktovat:

 • E-mailem:  Tady
 • Navštívením této stránky na našich webových stránkách:  Stránka podpory

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 02. Říjen 2022

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání Služby a informují vás o vašich právech na soukromí ao tom, jak vás zákon chrání.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet  znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší Službě nebo částem naší Služby.
 • Přidružená společnost  znamená subjekt, který kontroluje, je kontrolován stranou nebo je pod společnou kontrolou se stranou, přičemž „kontrola“ znamená vlastnictví 50 % nebo více akcií, majetkových účastí nebo jiných cenných papírů oprávněných hlasovat při volbě ředitelů nebo jiného řídícího orgánu. .
 • Aplikace  znamená softwarový program poskytovaný Společností, který jste si stáhli do jakéhokoli elektronického zařízení s názvem Imposio App
 • Business  , pro účely CCPA (kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů), označuje Společnost jako právnickou osobu, která shromažďuje osobní údaje spotřebitelů a určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů spotřebitelů, nebo jejímž jménem tyto se shromažďují informace, které samostatně nebo společně s jinými určují účely a prostředky zpracování osobních údajů spotřebitelů, kteří podnikají ve státě Kalifornie.
 • Společnost  (v této Smlouvě označovaná buď jako „Společnost“, „My“, „Nás“ nebo „Naše“) označuje společnost: Sikmo Digital, Praestbrové 22, DK 8464 Dánsko. IČO: DK32014283. Pro účely GDPR je Společnost Provozovatel údajů.
 • Spotřebitel  pro účely zákona CCPA (California Consumer Privacy Act) znamená fyzickou osobu, která má bydliště v Kalifornii. Rezident, jak je definován v zákoně, zahrnuje (1) každého jednotlivce, který je v USA pro jiný než dočasný nebo přechodný účel, a (2) každého jednotlivce, který má bydliště v USA, který je mimo USA dočasně nebo přechodný účel.
 • Soubory cookie  jsou malé soubory, které webová stránka ukládá do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jakéhokoli jiného zařízení, které obsahují podrobnosti o vaší historii prohlížení na této webové stránce mezi jejími mnoha použitími.
 • Země  odkazuje na: Dánsko
 • Provozovatel  pro účely GDPR (obecné nařízení o ochraně údajů) označuje Společnost jako právnickou osobu, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • Zařízení  znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Do Not Track  (DNT) je koncept, který prosazují regulační orgány USA, zejména Federální obchodní komise USA (FTC), aby internetový průmysl vyvinul a implementoval mechanismus umožňující uživatelům internetu kontrolovat sledování jejich online aktivity na webových stránkách.
 • Facebook Fan Page  je veřejný profil s názvem Imposio speciálně vytvořený Společností na sociální síti Facebook, dostupný z  https://www.facebook.com/Imposio-103780368364547
 • Osobní údaje  jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby. Pro účely GDPR osobní údaje znamenají jakékoli informace, které se vás týkají, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální totožnost. Pro účely zákona CCPA osobní údaje znamenají jakékoli informace, které identifikují, souvisejí, popisují nebo mohou být spojeny s vámi nebo by s vámi mohly být přímo nebo nepřímo spojeny.
 • Prodej  pro účely CCPA (Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů) znamená prodej, pronájem, uvolnění, zveřejnění, šíření, zpřístupnění, přenos nebo jinou komunikaci ústně, písemně nebo elektronickými nebo jinými prostředky osobních údajů spotřebitele. jinému podniku nebo třetí osobě za peněžní nebo jinou hodnotnou protihodnotu.
 • Služba  se vztahuje na aplikaci nebo webovou stránku nebo obojí.
 • Poskytovatel služeb  znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Vztahuje se na společnosti třetích stran nebo jednotlivce zaměstnané Společností k usnadnění poskytování Služby, poskytování Služby jménem společnosti, poskytování služeb souvisejících se Službou nebo na pomoc společnosti při analýze způsobu používání Služby. Pro účely GDPR se poskytovatelé služeb považují za zpracovatele údajů.
 • Služba sociálních médií třetí strany  označuje jakoukoli webovou stránku nebo jakoukoli webovou stránku sociální sítě, jejímž prostřednictvím se Uživatel může přihlásit nebo si vytvořit účet pro používání Služby.
 • Údaje o používání  se vztahují na data shromážděná automaticky, buď vygenerovaná používáním Služby nebo ze samotné infrastruktury Služby (například trvání návštěvy stránky).
 • Webová stránka  odkazuje na webovou stránku Imposio, která je přístupná z  https://www.imposio.com/
 • Vy  znamená jednotlivec, který přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem taková osoba přistupuje nebo ji používá.

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Během používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vás. Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Informace o bankovním účtu za účelem platby za produkty a/nebo služby v rámci Služby
 • Údaje o používání

Když platíte za službu prostřednictvím bankovního převodu, můžeme vás požádat o poskytnutí informací k usnadnění této transakce ak ověření vaší totožnosti. Takové informace mohou mimo jiné zahrnovat:

 • Datum narození
 • Pas nebo občanský průkaz
 • Výpis z bankovní karty
 • Další informace, které vás spojují s adresou

Údaje o používání

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší Služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné zařízení identifikátory a jiné diagnostické údaje.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace včetně, ale ne výlučně, typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního zařízení. operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Můžeme také shromažďovat informace, které odešle Váš prohlížeč vždy, když navštívíte naši Službu nebo když ke Službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení.

Informace ze služeb sociálních médií třetích stran

Společnost vám umožňuje vytvořit si účet a přihlásit se k používání služby prostřednictvím následujících služeb sociálních médií třetích stran:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Pokud se rozhodnete zaregistrovat prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany nebo nám jinak udělíte přístup, můžeme shromažďovat osobní údaje, které jsou již přiřazeny k účtu vaší služby sociálních médií třetí strany, jako je vaše jméno, vaše e-mailová adresa, vaše aktivity nebo Váš seznam kontaktů přiřazený k danému účtu.

Můžete mít také možnost sdílet další informace se Společností prostřednictvím účtu služby sociálních médií třetí strany. Pokud se rozhodnete poskytnout takové informace a osobní údaje, během registrace nebo jinak, dáváte Společnosti povolení k jejich používání, sdílení a uchovávání způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Informace shromážděné během používání aplikace

Během používání naší aplikace můžeme s vaším předchozím souhlasem shromažďovat, abychom mohli poskytovat funkce naší aplikace:

 • Informace o vaší poloze
 • Informace z telefonního seznamu vašeho zařízení (seznam kontaktů)
 • Obrázky a další informace z fotoaparátu a knihovny fotografií vašeho zařízení

Tyto informace používáme k poskytování funkcí naší služby, ke zlepšení a přizpůsobení naší služby. Informace mohou být nahrané na servery společnosti a/nebo server poskytovatele služeb nebo mohou být jednoduše uloženy na vašem zařízení.

Přístup k těmto informacím můžete kdykoli povolit nebo zakázat prostřednictvím nastavení vašeho zařízení.

Technologie sledování a soubory cookie

Používáme soubory cookie a podobné technologie sledování pro sledování aktivity v rámci naší služby a ukládání určitých informací. Používané technologie sledování jsou majáky, značky a skripty pro shromažďování a sledování informací a pro zlepšení a analýzu naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Soubor cookie je malý soubor umístěný na vašem zařízení. Můžete dát svému prohlížeči pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby oznámil, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud ovšem cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší Služby. Pokud jste neupravili nastavení Vašeho prohlížeče tak, aby odmítal cookies, naše služba může používat cookies.
 • Flash cookies. Některé funkce naší Služby mohou využívat lokálně uložené objekty (nebo soubory Flash Cookies) ke shromažďování a ukládání informací o vašich preferencích nebo vaší aktivitě v rámci naší Služby. Flash Cookies nejsou spravovány stejnými nastaveními prohlížeče jako ta, která se používají pro Cookies prohlížeče. Další informace o tom, jak odstranit soubory cookie Flash, si přečtěte v části „Kde mohu změnit nastavení zakázání nebo vymazání místních sdílených objektů?“, která je k dispozici na  adrese https://helpx.adobe.com/flash-player/ kb/disable- local-shared-objects-flash.html#main_Where_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Některé části naší Služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (také označované jako čisté gif, pixelové značky a jednopixelové gify), které společnosti umožňují například počítat uživatele, kteří navštívili tyto stránky. nebo otevřeli e-mail a pro další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání oblíbenosti určité sekce a ověřování integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace se odstraní, jakmile zavřete webový prohlížeč. Více o souborech cookie se dozvíte zde:  Vše o souborech cookie od TermsFeed  .

Relační i trvalé soubory cookie používáme pro účely uvedené níže:

Nezbytné/nezbytné soubory cookie

Typ: Soubory cookie relace

Spravuje: Společnost 

Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby dostupné prostřednictvím webové stránky a aby vám umožnily používat některé její funkce. Pomáhají při autentizaci uživatelů a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie není možné poskytovat služby, o které jste požádali, a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytli.

Zásady používání souborů cookie / Akceptování upozornění Soubory cookie

Typ: Trvalé soubory cookie

Spravuje: Společnost 

Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé akceptovali používání souborů cookie na webové stránce.

Funkční soubory cookie

Typ: Trvalé soubory cookie

Spravuje: Společnost 

Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které uděláte při používání webové stránky, jako je například zapamatování přihlašovacích údajů nebo preferovaného jazyka. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zkušenost a vyhnout se tomu, abyste museli znovu zadávat své preference při každém použití webové stránky.

Sledovací a výkonové cookies

Typ: Trvalé soubory cookie

Spravuje: Třetí strany

Účel: Tyto soubory cookie se používají ke sledování informací o návštěvnosti webu ao tom, jak uživatelé používají web. Informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat jako jednotlivého návštěvníka. Je to proto, že shromážděné informace jsou obvykle propojeny s pseudonymním identifikátorem spojeným se zařízením, které používáte pro přístup na webovou stránku. Tyto soubory cookie můžeme použít i pro testování nových stránek, funkcí nebo nových funkcí webové stránky, abychom viděli, jak na ně reagují naši uživatelé.

Cílení a reklamní cookies

Typ: Trvalé soubory cookie

Spravuje: Třetí strany

Účel: Tyto soubory cookie sledují vaše zvyky při prohlížení, aby nám umožnily zobrazovat reklamu, která by vás mohla zajímat dříve. Tyto soubory cookie používají informace o vaší historii procházení k tomu, aby vás seskupili s jinými uživateli, kteří mají podobné zájmy. Na základě těchto informací as naším povolením mohou inzerenti třetích stran umisťovat soubory cookie, aby jim umožnily zobrazovat reklamy, o kterých si myslíme, že budou relevantní pro vaše zájmy, když jste na webových stránkách třetích stran.

Více informací o souborech cookie, které používáme, a vašich možnostech týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v sekci o souborech cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Používání vašich osobních údajů

Společnost může použít osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytovat a udržovat naši službu  včetně monitorování používání naší služby.
 • Správa vašeho účtu:  správa vaší registrace jako uživatele Služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím Služby, které máte jako registrovaný uživatel k dispozici.
 • K plnění smlouvy:  vypracování, dodržování a uzavření kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím Služby.
 • Kontaktovat vás:  Kontaktovat vás e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými ekvivalentními formami elektronické komunikace, jako jsou například push notifikace mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace týkající se funkcí, produktů nebo smluvních služeb včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nutné nebo přiměřené k jejich realizaci.
 • Poskytovat vám  novinky, speciální nabídky a všeobecné informace o jiném zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se ptali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.
 • Správa vašich požadavků:  Zúčastněte se a spravujte vaše požadavky na nás.
 • K poskytování cílené reklamy vám  : Můžeme použít vaše informace k vývoji a zobrazování obsahu a reklamy (a spolupracovat s prodejci třetích stran, kteří tak činí) přizpůsobených vašim zájmům a/nebo umístění ak měření jejich účinnosti.
 • Pro převody podniků:  Vaše informace můžeme použít k vyhodnocení nebo uskutečnění fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, zrušení nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako nepřetržitého pokračování v činnosti nebo jako součást konkurzu, likvidace, nebo podobné jednání, ve kterém jsou Osobní údaje, které uchováváme o našich uživatelích Služby, mezi přenášenými aktivy.
 • Pro jiné účely  : Vaše informace můžeme použít pro jiné účely, jako je analýza údajů, identifikace trendů používání, určení účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocení a zlepšení naší Služby, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb:  Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, abychom mohli monitorovat a analyzovat používání naší služby, zobrazovat vám reklamy, abychom vám pomohli podporovat a udržovat naši službu, abychom vám mohli inzerovat na webových stránkách třetích stran po návštěvě naší služby, ke zpracování platby, abychom Vás kontaktovali.
 • Pro převody podniků:  Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převést v souvislosti s nebo během jednání o jakémkoli sloučení, prodeji aktiv Společnosti, financování nebo akvizici celého našeho podniku nebo jeho části jiné společnosti.
 • S přidruženými společnostmi:  Vaše informace můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě budeme od těchto přidružených společností vyžadovat, aby dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří naše mateřská společnost a jakékoli jiné dceřiné společnosti, partneři ve společném podniku nebo jiné společnosti, které kontrolujeme nebo které jsou pod společnou kontrolou s námi.
 • S obchodními partnery:  Vaše informace můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S jinými uživateli:  když sdílíte osobní údaje nebo jinou interakcí ve veřejných prostorách s jinými uživateli, tyto informace mohou vidět všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány mimo. Pokud komunikujete s jinými uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany, vaše kontakty ve službě sociálních médií třetí strany mohou vidět vaše jméno, profil, obrázky a popis vaší aktivity. Podobně si ostatní uživatelé budou moci prohlížet popisy vaší činnosti, komunikovat s vámi a prohlížet si váš profil.
 • S vaším souhlasem  : S vaším souhlasem můžeme zveřejnit vaše osobní údaje pro jakýkoli jiný účel.

Uchovávání Vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje jen tak dlouho, jak je to potřebné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu potřebném ke splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady.

Společnost si také ponechá údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání se obecně uchovávají kratší dobu, s výjimkou případů, kdy se tyto údaje použijí k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo když jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje na delší časová období.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně Osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních prostorách Společnosti a na jiných místech, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování. Znamená to, že tyto informace mohou být přeneseny – a udržovány na – počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání takových informací, představuje váš souhlas s tímto přenosem.

Společnost podnikne všechny kroky přiměřeně potřebné k zajištění toho, aby se s vašimi údaji zacházelo bezpečně av souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že se neuskuteční žádný přenos vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud neexistují přiměřené kontroly včetně zabezpečení Vaše údaje a další osobní údaje.

Zveřejnění Vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud je Společnost zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, Vaše osobní údaje mohou být přeneseny. Dříve, než budou vaše osobní údaje přeneseny a budou podléhat jiným Zásadám ochrany osobních údajů, poskytneme vám upozornění.

Prosazování práva

Za určitých okolností může být Společnost povinna zveřejnit Vaše Osobní údaje, vyžaduje-li to zákon nebo jako odpověď na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládního orgánu).

Další zákonné požadavky

Společnost může zveřejnit Vaše Osobní údaje v dobré víře, že takové opatření je nezbytné pro:

 • Dodržujte zákonnou povinnost
 • Chránit a bránit práva nebo majetek Společnosti
 • Zabránit nebo přezkoumat možné nesprávné jednání v souvislosti se Službou
 • Chraňte osobní bezpečnost Uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Chraňte se před právní odpovědností

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale pamatujte na to, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického uchovávání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Podrobné informace o zpracovávání Vašich osobních údajů

Poskytovatelé služeb, které využíváme, mohou mít přístup k vašim osobním údajům. Tito prodejci třetích stran shromažďují, ukládají, používají, zpracovávají a přenášejí informace o vaší aktivitě v rámci naší služby v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Analytics

Ke sledování a analýze používání naší Služby můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran.

Google Analytics

Google Analytics je služba webové analýzy nabízená společností Google, která sleduje a zaznamenává návštěvnost webových stránek. Google používá shromážděná data ke sledování a monitorování používání naší Služby. Tato data se sdílejí s jinými službami Google. Společnost Google může použít shromážděná data ke kontextualizaci a přizpůsobení reklam své vlastní reklamní sítě.

Můžete se odhlásit ze zpřístupnění své aktivity ve službě Google Analytics nainstalováním doplňku prohlížeče pro zrušení služby Google Analytics. Doplněk zabraňuje JavaScriptu služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) sdílet informace o aktivitě návštěv se službou Google Analytics.

Některé funkce služby Google Analytics můžete zrušit prostřednictvím nastavení svého mobilního zařízení, jako jsou například nastavení reklamy na zařízení, nebo podle pokynů poskytnutých společností Google v jejích pravidlech ochrany osobních údajů:  https://policies.google.com/privacy

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce ochrany osobních údajů a smluvních podmínek společnosti Google:  https://policies.google.com/privacy

Zoho Group

Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na  https://www.zoho.com/privacy.html

Reklama

Můžeme použít poskytovatele služeb k zobrazování reklam, které vám pomohou podpořit a udržovat naši službu.

Soubor cookie Google AdSense a DoubleClick

Google jako dodavatel třetí strany používá soubory cookie k zobrazování reklam v naší Službě. Používání souboru cookie DoubleClick společností Google umožňuje společnosti Google a jejím partnerům zobrazovat reklamy našim uživatelům na základě jejich návštěvy naší Služby nebo jiných webových stránek na internetu.

Můžete zrušit používání souboru cookie DoubleClick pro inzerci orientovanou na zájmy na webové stránce Nastavení reklam Google:  http://www.google.com/ads/preferences/

AdMob od společnosti Google

AdMob od společnosti Google poskytuje společnost Google Inc.

Ze služby AdMob by Google se můžete odhlásit podle pokynů společnosti Google:  https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cs

Další informace o tom, jak společnost Google používá shromážděné informace, naleznete na stránce „Jako společnost Google používá data, když používáte stránky nebo aplikaci našich partnerů“:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites  nebo navštivte stránku Ochrana osobních údajů Zásady společnosti Google:  https://policies.google.com/privacy

Bing Ads

Bing Ads je reklamní služba poskytovaná společností Microsoft Inc.

Z reklam Bing se můžete odhlásit podle pokynů na stránce pro zrušení reklam Bing:  https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Další informace o reklamách Bing naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů:  https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

__Facebook __

Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na  https://www.facebook.com/privacy/explanation

Email Marketing

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali prostřednictvím bulletinů, marketingových nebo propagačních materiálů a jiných informací, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit z přijímání jakékoli nebo veškeré této komunikace od nás pomocí odkazu na zrušení odběru nebo pokynů uvedených v jakémkoli e-mailu, který pošleme, nebo nás kontaktujete.

Pro správu a odesílání e-mailů vám můžeme použít poskytovatele e-mailových marketingových služeb.

Mailchimp

Mailchimp je služba pro odesílání e-mailových marketingů poskytovaná společností The Rocket Science Group LLC.

Více informací o postupech ochrany osobních údajů společnosti Mailchimp naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů:  https://mailchimp.com/legal/privacy/

Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě můžeme ke zpracování plateb využívat služeb třetích stran (např. zpracovatelé plateb).

Údaje o vaší platební kartě nebudeme uchovávat ani shromažďovat. Tyto informace se poskytují přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž používání vašich osobních údajů se řídí jejich Zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené společností PCI-DSS, kterou spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečnou manipulaci s platebními informacemi.

Platby v aplikaci Apple Store

Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na  https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Stripe

Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na  https://stripe.com/us/privacy

WePay

Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na  https://go.wepay.com/privacy-policy

WorldPay

Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na  https://www.worldpay.com/en-gb/privacy-policy

PayPal

Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na  https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

2Checkout

Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na  https://www.2checkout.com/policies/privacy-policy

Když použijete naši službu na zaplacení produktu a/nebo služby bankovním převodem, můžeme vás požádat o poskytnutí informací k usnadnění této transakce ak ověření vaší totožnosti.

Behaviorální remarketing

Společnost používá remarketingové služby, aby vám mohla poskytovat reklamu poté, co jste vstoupili do naší Služby nebo ji navštívili. My a naši prodejci třetích stran používáme soubory cookie a technologie bez souborů cookie, které nám pomáhají rozpoznat vaše zařízení a porozumět tomu, jak používáte naši službu, abychom mohli naši službu vylepšit tak, aby odrážela vaše zájmy a poskytovala vám reklamy, které budou pravděpodobně zajímat více k vám.

Tito prodejci třetích stran shromažďují, ukládají, používají, zpracovávají a přenášejí informace o vaší aktivitě v rámci naší služby v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů a umožňují nám:

 • Měřte a analyzujte návštěvnost a aktivitu prohlížení naší služby
 • Zobrazovat vám reklamy na naše produkty a/nebo služby na webových stránkách nebo v aplikacích třetích stran
 • Měřte a analyzujte výkonnost našich reklamních kampaní

Někteří z těchto dodavatelů třetích stran mohou používat technologie bez souborů cookie, které nemusí být ovlivněny nastaveními prohlížeče, která blokují soubory cookie. Váš prohlížeč vám nemusí povolit blokování takových technologií. K odmítnutí shromažďování a používání informací za účelem poskytování zájmově orientované reklamy můžete použít následující nástroje třetích stran:

Můžete se odhlásit ze všech přizpůsobených reklam povolením funkcí ochrany osobních údajů na svém mobilním zařízení, jako je například omezení sledování reklam (iOS) a odhlášení z přizpůsobení reklam (Android). Další informace naleznete v systému nápovědy vašeho mobilního zařízení.

S těmito dodavateli třetích stran můžeme sdílet informace, jako jsou hašované e-mailové adresy (pokud jsou k dispozici) nebo jiné online identifikátory shromážděné v rámci naší Služby. To umožňuje našim dodavatelům třetích stran rozpoznat a doručit vám reklamy napříč zařízeními a prohlížeči. Chcete-li se dozvědět více o technologiích používaných těmito dodavateli třetích stran a jejich možnostech napříč zařízeními, podívejte se na zásady ochrany osobních údajů každého dodavatele uvedeného níže.

Dodavatelé třetích stran, které využíváme, jsou:

Google Ads (AdWords)

Remarketingovou službu Google Ads (AdWords) poskytuje společnost Google Inc.

Na stránce Nastavení reklam Google: http://www.google.com/settings/ads  se můžete odhlásit ze služby Google Analytics pro grafickou reklamu a přizpůsobit reklamy v Reklamní síti Google.

Společnost Google také doporučuje nainstalovat doplněk prohlížeče pro zrušení nástroje Google Analytics –  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  – pro váš webový prohlížeč. Doplněk prohlížeče ke zrušení nástroje Google Analytics poskytuje návštěvníkům možnost zabránit shromažďování a používání jejich údajů službou Google Analytics.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce ochrany osobních údajů a smluvních podmínek společnosti Google:  https://policies.google.com/privacy

Remarketing reklam Bing

Remarketingovou službu Bing Ads poskytuje společnost Microsoft Inc.

Reklamy Bing založené na zájmech můžete zrušit podle jejich pokynů:  https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Další informace o postupech a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft naleznete na stránce zásad ochrany osobních údajů:  https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

Twitter

Remarketingovou službu Twitter poskytuje společnost Twitter Inc.

Můžete se odhlásit z reklam založených na zájmech na Twitteru podle jejich pokynů:  https://support.twitter.com/articles/20170405

Další informace o postupech a zásadách ochrany osobních údajů Twitteru naleznete na jejich stránce Zásady ochrany osobních údajů:  https://twitter.com/privacy

Facebook

Remarketingovou službu Facebook poskytuje společnost Facebook Inc.

Více o zájmově orientované reklamě z Facebooku se dozvíte na této stránce:  https://www.facebook.com/help/516147308587266

Chcete-li se odhlásit ze zájmově orientovaných reklam Facebooku, postupujte podle těchto pokynů na Facebooku:  https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook dodržuje samoregulační principy online behaviorální reklamy, které vytvořila Digital Advertising Alliance. Můžete se také odhlásit z Facebooku a jiných zúčastněných společností prostřednictvím Digital Advertising Alliance v USA  http://www.aboutads.info/choices/  , Digital Advertising Alliance of Canada v Kanadě  http://youradchoices.ca/  nebo European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe  http://www.youronlinechoices.eu/  nebo se odhlaste pomocí nastavení mobilního zařízení.

Více informací o postupech ochrany osobních údajů Facebooku naleznete v Zásadách údajů Facebooku:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pinterest

Remarketingovou službu Pinterest poskytuje společnost Pinterest Inc.

Můžete se odhlásit ze zájmově orientovaných reklam Pinterestu povolením funkce „Nesledovat“ ve svém webovém prohlížeči nebo podle pokynů Pinterestu:  http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

Více o postupech a zásadách ochrany osobních údajů Pinterestu se můžete dozvědět na jejich stránce Zásady ochrany osobních údajů:  https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Instagram

Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na  https://help.instagram.com/1896641480634370

Použití, výkon a různé

Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran, abychom poskytli lepší zlepšení naší služby.

Neviditelná reCAPTCHA

Používáme neviditelnou službu captcha s názvem reCAPTCHA. reCAPTCHA provozuje společnost Google.

Služba reCAPTCHA může shromažďovat informace od vás az vašeho zařízení pro bezpečnostní účely.

Informace shromážděné službou reCAPTCHA se uchovávají v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google:  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Místa Google

Místa Google je služba, která vrací informace o místech pomocí požadavků HTTP. Provozuje jej Google

Služba Místa Google může z bezpečnostních důvodů shromažďovat informace od vás az vašeho zařízení.

Informace shromážděné službou Místa Google jsou uchovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google:  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Ochrana osobních údajů GDPR

Právní základ zpracování osobních údajů podle GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:

 • Souhlas: Udělili  jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
 • Plnění smlouvy:  Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi a/nebo jakýchkoli jejích předsmluvních povinností.
 • Zákonné povinnosti:  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se Společnost vztahuje.
 • Životně důležité zájmy:  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo jiných fyzických osob.
 • Veřejné zájmy:  Zpracovávání osobních údajů souvisí s úkolem, který je vykonáván ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Společnosti.
 • Způsobilé zájmy:  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Společnost.

V každém případě Vám Společnost ráda pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a to zejména to, zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Vaše práva podle GDPR

Společnost se zavazuje respektovat důvěrnost Vašich osobních údajů a zaručit, že si můžete uplatnit Vaše práva.

Podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a podle zákona, jste-li v EU, máte právo:

 • Požádejte o přístup k Vašim osobním údajům. Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme. Kdykoli je to možné, můžete přistupovat ke svým osobním údajům, aktualizovat je nebo požádat o jejich vymazání přímo v sekci nastavení vašeho účtu. Pokud nemůžete provést tyto akce sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli. To vám také umožňuje získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.
 • Požádat o opravu Osobních údajů, které o Vás uchováváme. Máte právo na opravu jakýchkoli neúplných nebo nepřesných informací, které o vás uchováváme.
 • Namítat zpracování Vašich osobních údajů. Toto právo existuje tam, kde spoléháme na legitimní zájem jako právní základ pro naše zpracování a existuje něco o vaší konkrétní situaci, která vás nutí vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů z tohoto důvodu. Máte také právo namítat tam, kde zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Požádejte o vymazání Vašich osobních údajů. Máte právo nás požádat o vymazání nebo odstranění Osobních údajů, pokud neexistuje dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali.
 • Požádejte o přenos Vašich osobních údajů. Vám nebo třetí straně, kterou jste si vybrali, poskytneme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž používání jste nám původně poskytli souhlas nebo kde jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.
 • Odvolat svůj souhlas. Máte právo odvolat svůj souhlas s používáním osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, možná vám nebudeme moci poskytnout přístup k určitým specifickým funkcím Služby.

Uplatnění vašich práv na ochranu údajů GDPR

Svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete. Upozorňujeme, že před odpovědí na takové žádosti vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti. Pokud podáte žádost, pokusíme se vám co nejdříve odpovědět.

Máte právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), získáte další informace od svého místního úřadu pro ochranu údajů v EHP.

Facebook Fan Page

Správce údajů pro stránku fanoušků na Facebooku

Společnost je provozovatelem vašich osobních údajů shromážděných během používání Služby. Jako provozovatel Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/Imposio-103780368364547  jsou Společnost a provozovatel sociální sítě Facebook společnými provozovateli.

Společnost uzavřela s Facebookem smlouvy, které mimo jiné definují podmínky používání Facebook Fan Page. Tyto podmínky jsou většinou založeny na podmínkách používání Facebooku:  https://www.facebook.com/terms.php

Navštivte Zásady ochrany osobních údajů Facebooku  https://www.facebook.com/policy.php  , kde naleznete více informací o tom, jak Facebook spravuje osobní údaje, nebo kontaktujte Facebook online, nebo poštou: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Park Menlo, CA 94025, Spojené státy americké.

Facebook Insights

Funkci Facebook Insights využíváme v souvislosti s provozem Facebook Fan Page a na základě GDPR za účelem získávání anonymizovaných statistických údajů o Našich uživatelích.

Za tímto účelem umisťuje Facebook soubor cookie do zařízení uživatele navštěvujícího naši stránku fanoušků na Facebooku. Každý soubor cookie obsahuje jedinečný identifikační kód a zůstává aktivní po dobu dvou let, s výjimkou případu, kdy bude vymazán před uplynutím tohoto období.

Facebook přijímá, zaznamenává a zpracovává informace uložené v souboru cookie, zejména když uživatel navštíví služby Facebooku, služby, které jsou poskytovány jinými členy Facebook Fan Page a služby jiných společností, které využívají služby Facebooku.

Více informací o postupech ochrany osobních údajů Facebooku naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku zde:  https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Ochrana osobních údajů podle zákona CCPA

Tato sekce s upozorněním o ochraně osobních údajů pro obyvatele Kalifornie doplňuje informace obsažené v našich zásadách ochrany osobních údajů a vztahuje se výlučně na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří bydlí ve státě Kalifornie.

Kategorie shromažďovaných osobních údajů

Shromažďujeme informace, které identifikují, souvisejí, popisují, odkazují, mohou být spojeny s konkrétním spotřebitelem nebo zařízením nebo by s ním mohly být přiměřeně propojeny, přímo nebo nepřímo. Následuje seznam kategorií osobních údajů, které můžeme shromažďovat nebo mohly být shromážděny od obyvatel Kalifornie za posledních dvanáct (12) měsíců.

Upozorňujeme, že kategorie a příklady uvedené v seznamu níže jsou kategorie a příklady definované v zákoně CCPA. To neznamená, že všechny příklady této kategorie osobních údajů byly ve skutečnosti shromážděny námi, ale podle našeho nejlepšího vědomí odráží naše přesvědčení v dobré víře, že některé z těchto informací z příslušné kategorie mohou být a mohly být shromážděny. Například určité kategorie osobních údajů by byly shromažďovány pouze tehdy, pokud byste nám takové osobní údaje poskytli přímo.

Kategorie A: Identifikátory.

Příklady: skutečné jméno, alias, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, název účtu, číslo řidičského průkazu, číslo pasu nebo jiné podobné identifikátory.

Shromážděno: Ano.

Kategorie B: Kategorie osobních informací uvedené v zákoně California Customer Records (Kal. občanský zákoník § 1798.80(e)).

Příklady: jméno, podpis, rodné číslo, fyzické vlastnosti nebo popis, adresa, telefonní číslo, číslo pasu, číslo řidičského průkazu nebo státní identifikační karty, číslo pojistné smlouvy, vzdělání, zaměstnání, historie zaměstnání, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty nebo jakékoli jiné finanční informace, zdravotní informace nebo informace o zdravotním pojištění. Některé osobní údaje zahrnuté v této kategorii se mohou překrývat s jinými kategoriemi.

Shromážděno: Ano.

Kategorie C: Chráněné klasifikační charakteristiky podle kalifornského nebo federálního zákona.

Příklady: věk (40 let nebo starší), rasa, barva pleti, původ, národnost, občanství, náboženství nebo vyznání, rodinný stav, zdravotní stav, tělesné nebo duševní postižení, pohlaví (včetně pohlaví, genderové identity, genderového projevu, těhotenství nebo porodu a související zdravotní stavy), sexuální orientace, status veterána nebo vojenského stavu, genetická informace (včetně familiární genetické informace).

Shromážděno: Ne.

Kategorie D: Obchodní informace.

Příklady: Záznamy a historie zakoupených nebo zvažovaných produktů nebo služeb.

Shromážděno: Ano.

Kategorie E: Biometrické informace.

Příklady: genetické, fyziologické, behaviorální a biologické charakteristiky nebo vzorce aktivity používané k extrakci šablony nebo jiného identifikátoru nebo identifikačních informací, jako jsou otisky prstů, otisky obličeje a hlasové otisky, skeny duhovky nebo sítnice, stisk kláves, chůze nebo jiné fyzické vzorce a údaje o spánku, zdraví nebo cvičení.

Shromážděno: Ne.

Kategorie F: Internet nebo jiná podobná síťová aktivita.

Příklady: Interakce s naší službou nebo reklamou.

Shromážděno: Ano.

Kategorie G: Geolokační údaje.

Příklady: Přibližná fyzická poloha.

Shromážděno: Ano.

Kategorie H: Senzorické údaje.

Příklady: zvukové, elektronické, vizuální, tepelné, čichové nebo podobné informace.

Shromážděno: Ne.

Kategorie I: Profesní informace nebo informace související se zaměstnáním.

Příklady: Současná nebo minulá pracovní historie nebo hodnocení výkonnosti.

Shromážděno: Ne.

Kategorie J: Neveřejné informace o vzdělávání (podle zákona o právech na rodinné vzdělávání a soukromí (20 USC oddíl 1232g, 34 CFR část 99)).

Příklady: Záznamy o vzdělání přímo související se studentem, které vede vzdělávací instituce nebo strana jednající jejím jménem, ​​jako jsou známky, přepisy, seznamy tříd, rozvrhy studentů, identifikační kódy studentů, finanční informace studentů nebo disciplinární záznamy studentů.

Shromážděno: Ne.

Kategorie K: Vyvození závěrů z jiných osobních informací.

Příklady: Profil odrážející preference, vlastnosti, psychologické trendy, predispozice, chování, postoje, inteligenci, schopnosti a vlohy osoby.

Shromážděno: Ne.

Podle zákona CCPA osobní informace nezahrnují:

 • Veřejně dostupné informace z vládních záznamů
 • Neidentifikované nebo souhrnné informace o spotřebiteli
 • Informace vyloučené z oblasti působnosti zákona CCPA, jako například:
 • Zdravotní nebo zdravotní informace, na které se vztahuje zákon o přenosnosti a odpovědnosti za zdravotní pojištění z roku 1996 (HIPAA) a kalifornský zákon o důvěrnosti lékařských informací (CMIA) nebo údaje z klinických studií
 • Osobní údaje, na které se vztahují určité sektorové zákony o ochraně osobních údajů, včetně zákona o spravedlivém podávání zpráv o úvěrech (FRCA), zákona Gramm-Leach-Bliley (GLBA) nebo zákona o ochraně osobních údajů v Kalifornii (FIPA) a zákona o ochraně osobních údajů řidičů z roku 1994

Zdroje osobních informací

Výše uvedené kategorie osobních údajů získáváme z následujících kategorií zdrojů:

 • Přímo od Vás  . Například z formulářů, které vyplníte v naší Službě, preferencí, které vyjádříte nebo poskytnete prostřednictvím naší Služby, nebo z vašich nákupů v naší Službě.
 • Nepřímo od Tebe  . Například z pozorování Vaší aktivity v naší Službě.
 • Automaticky od Vás  . Například prostřednictvím souborů cookie, které jsme my nebo naši poskytovatelé služeb nastavili na vašem zařízení, když procházíte naší službou.
 • Od poskytovatelů služeb  . Například prodejci třetích stran pro monitorování a analýzu používání naší Služby, prodejci třetích stran pro poskytování reklamy v naší Službě, prodejci třetích stran pro poskytování cílené reklamy vám, prodejci třetích stran pro zpracování plateb nebo jiní třetí -stranní prodejci, které používáme pro poskytování Služeb vám .

Používání osobních údajů pro obchodní nebo komerční účely

Můžeme použít nebo zveřejnit osobní údaje, které shromažďujeme pro „obchodní účely“ nebo „komerční účely“ (jak je definováno v CCPA), které mohou zahrnovat následující příklady:

 • Abychom provozovali naši Službu a poskytovali Vám naši Službu.
 • Abychom vám poskytli podporu a odpověděli na vaše dotazy, včetně vyšetřování a řešení vašich obav a monitorování a zlepšování naší Služby.
 • Ke splnění nebo splnění důvodu, pro který jste informace poskytli. Pokud například sdílíte své kontaktní údaje, abyste se zeptali na naši Službu, použijeme tyto osobní údaje k odpovědi na váš dotaz. Pokud poskytnete své osobní údaje na nákup produktu nebo služby, použijeme tyto informace ke zpracování vaší platby a usnadnění doručení.
 • Reagovat na žádosti orgánů činných v trestním řízení a jak to vyžaduje příslušný zákon, soudní příkaz nebo vládní nařízení.
 • Jak je vám popsáno při shromažďování vašich osobních údajů nebo jak je jinak stanoveno v CCPA.
 • Pro interní administrativní a kontrolní účely.
 • Ke zjišťování bezpečnostních incidentů a ochraně před zlomyslnými, klamavými, podvodnými nebo nezákonnými aktivitami, včetně, pokud je to nutné, stíhání osob odpovědných za takové aktivity.

Upozorňujeme, že výše uvedené příklady jsou ilustrativní a nejsou zamýšleny jako vyčerpávající. Další podrobnosti o tom, jak používáme tyto informace, naleznete v části „Používání vašich osobních údajů“.

Pokud se rozhodneme shromažďovat další kategorie osobních údajů nebo používat osobní údaje, které jsme shromáždili, pro podstatně odlišné, nesouvisející nebo nekompatibilní účely, aktualizujeme tyto zásady ochrany osobních údajů.

Zveřejňování osobních údajů pro obchodní nebo komerční účely

Můžeme použít nebo zveřejnit a za posledních dvanáct (12) měsíců jsme mohli použít nebo zveřejnit následující kategorie osobních údajů pro obchodní nebo komerční účely:

 • Kategorie A: Identifikátory
 • Kategorie B: Kategorie osobních informací uvedené v zákoně California Customer Records (Kal. občanský zákoník § 1798.80(e))
 • Kategorie D: Obchodní informace
 • Kategorie F: Internet nebo jiná podobná síťová aktivita
 • Kategorie G: Geolokační údaje

Upozorňujeme, že výše uvedené kategorie jsou kategorie definované v zákoně CCPA. To neznamená, že všechny příklady této kategorie osobních údajů byly ve skutečnosti zveřejněny, ale odráží to naše přesvědčení v dobré víře podle našeho nejlepšího vědomí, že některé z těchto informací z příslušné kategorie mohou být a mohly být zveřejněny.

Když zveřejňujeme osobní údaje pro obchodní nebo komerční účely, uzavíráme smlouvu, která popisuje účel a vyžaduje od příjemce, aby tyto osobní údaje zachoval v tajnosti a nepoužil je k žádnému účelu kromě plnění smlouvy.

Prodej osobních údajů

Jak je definováno v CCPA, „prodat“ a „prodej“ znamená prodej, pronájem, uvolnění, zveřejnění, šíření, zpřístupňování, přenos nebo jiné oznamování ústně, písemně, elektronickými nebo jinými prostředky, osobních údajů spotřebitele prostřednictvím obchodu třetí straně za hodnotnou protihodnotu. To znamená, že za sdílení osobních informací jsme mohli dostat nějakou výhodu, ale ne nutně peněžní výhodu.

Upozorňujeme, že níže uvedené kategorie jsou kategorie definované v zákoně CCPA. To neznamená, že všechny příklady této kategorie osobních údajů byly ve skutečnosti prodány, ale odráží to naše přesvědčení v dobré víře podle našeho nejlepšího vědomí, že některé z těchto informací z příslušné kategorie mohou být a mohou být sdíleny za protiplnění. .

Můžeme prodávat a za posledních dvanáct (12) měsíců jsme mohli prodat následující kategorie osobních údajů:

 • Kategorie A: Identifikátory
 • Kategorie B: Kategorie osobních informací uvedené v zákoně California Customer Records (Kal. občanský zákoník § 1798.80(e))
 • Kategorie D: Obchodní informace
 • Kategorie F: Internet nebo jiná podobná síťová aktivita
 • Kategorie G: Geolokační údaje

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje uvedené ve výše uvedených kategoriích můžeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran:

 • Poskytovatelé služeb
 • Zpracovatelé plateb
 • Naše přidružené společnosti
 • Naši obchodní partneři
 • Prodejci třetích stran, kterým nás vy nebo vaši zástupci opravňujete zpřístupnit vaše osobní údaje v souvislosti s produkty nebo službami, které vám poskytujeme

Prodej osobních údajů nezletilých osob mladších 16 let

Neprodáváme osobní údaje Spotřebitelů, o kterých skutečně víme, že mají méně než 16 let, pokud nezískáme souhlasné oprávnění („právo přihlásit se“) buď od Spotřebitele, které je 13 až 16 let, nebo rodič nebo opatrovník spotřebitele mladšího 13 let. Spotřebitelé, kteří se přihlásí k prodeji osobních údajů, se mohou kdykoli odhlásit z budoucího prodeje. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, vy (nebo váš oprávněný zástupce) nám můžete podat žádost tak, že nás kontaktujete.

Máte-li důvod se domnívat, že dítě mladší 13 let (nebo 16 let) nám poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás s dostatečnými podrobnostmi, které nám umožní tyto informace vymazat.

Vaše práva podle zákona CCPA

CCPA poskytuje obyvatelům Kalifornie specifická práva týkající se jejich osobních údajů. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte následující práva:

 • Právo upozornit. Máte právo být informován o tom, které kategorie osobních údajů se shromažďují a pro jaké účely se osobní údaje používají.
 • Právo žádat. Podle zákona CCPA máte právo požádat, abychom vám poskytli informace o našem shromažďování, používání, prodeji, zveřejňování pro obchodní účely a sdílení osobních údajů. Když dostaneme a potvrdíme vaši žádost, zveřejníme vám:
 • Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili
 • Kategorie zdrojů osobních údajů, které jsme o vás shromáždili
 • Náš obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje těchto osobních údajů
 • Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme tyto osobní údaje
 • Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili
 • Pokud jsme předali vaše osobní údaje nebo zveřejnili vaše osobní údaje pro obchodní účely, zveřejníme vám:
 • Kategorie prodaných kategorií osobních informací
 • Zveřejněné kategorie kategorií osobních informací
 • Právo říci ne prodeje Osobních údajů (opt-out). Máte právo nařídit nám, abychom neprodávali Vaše osobní údaje. Chcete-li odeslat žádost o odhlášení, kontaktujte nás.
 • Právo na vymazání Osobních údajů. Máte právo požádat o vymazání Vašich osobních údajů, s výhradou určitých výjimek. Když obdržíme a potvrdíme vaši žádost, vymažeme (a nařídíme našim poskytovatelům služeb, aby vymazali) vaše osobní údaje z našich záznamů, pokud neplatí výjimka. Vaši žádost o vymazání můžeme zamítnout, pokud je uchování informací nezbytné, abychom my nebo naši poskytovatelé služeb:
 • Dokončete transakci, pro kterou jsme shromáždili osobní údaje, poskytněte zboží nebo službu, o které jste požádali, podnikněte kroky přiměřeně očekávané v kontextu našeho probíhajícího obchodního vztahu s vámi nebo jinak plňte naši smlouvu s vámi.
 • Zjišťovat bezpečnostní incidenty, chránit před zlomyslnými, klamavými, podvodnými nebo nezákonnými aktivitami nebo stíhat osoby odpovědné za takové aktivity.
 • Ladění produktů pro identifikaci a opravu chyb, které zhoršují stávající zamýšlenou funkčnost.
 • Uplatňovat svobodu projevu, zajistit právo jiného spotřebitele na uplatnění jeho práva na svobodu projevu nebo uplatnit jiné právo stanovené zákonem.
 • Dodržujte Kalifornský zákon o ochraně osobních údajů při elektronických komunikacích (kal. trestní zákoník § 1546 a násl.).
 • Zapojte se do veřejného nebo recenzovaného vědeckého, historického nebo statistického výzkumu ve veřejném zájmu, který je v souladu se všemi ostatními platnými zákony o etice a soukromí, pokud vymazání informací může pravděpodobně znemožnit nebo vážně narušit výsledky výzkumu, pokud jste dříve poskytli informovaný souhlas .
 • Umožněte výlučně interní použití, které je přiměřeně v souladu s očekáváními spotřebitelů na základě vašeho vztahu s námi.
 • Dodržujte zákonnou povinnost.
 • Proveďte jiné interní a zákonné použití těchto informací, které jsou kompatibilní s kontextem, ve kterém jste je poskytli.
 • Právo nebýt diskriminován. Máte právo nebýt diskriminován při uplatňování jakýchkoli práv vašeho spotřebitele, včetně:
 • Odmítnutí zboží nebo služeb pro vás
 • Účtování různých cen nebo sazeb za zboží nebo služby včetně využívání slev nebo jiných výhod nebo udělování pokut
 • Poskytování jiné úrovně nebo kvality zboží nebo služeb Vám
 • Tvrzení, že obdržíte jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby nebo jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb

Uplatňování vašich práv na ochranu údajů podle zákona CCPA

Pokud si chcete uplatnit svá práva podle zákona CCPA, a pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat:

E-mailem: privacy@imposio.com

Navštívením této stránky na naší webové stránce: https://www.imposio.com/cz/podmínky-poskytování-sluzeb/

Ověřitelnou žádost týkající se vašich osobních údajů můžete podat pouze vy nebo osoba registrovaná u ministra zahraničních věcí státu Kalifornie, kterou opravňujete jednat vaším jménem.

Váš požadavek na nás musí:

 • Poskytněte dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, že jste osobou, o které jsme shromáždili osobní údaje, nebo oprávněným zástupcem
 • Popište svůj požadavek dostatečně podrobně, abychom jej mohli správně pochopit, vyhodnotit a odpovídat na něj.

Nemůžeme odpovídat na vaši žádost nebo vám poskytnout požadované informace, pokud nemůžeme:

 • Chcete-li podat žádost, ověřte svou totožnost nebo oprávnění
 • A potvrďte, že osobní údaje se vás týkají

Požadované informace zveřejníme a doručíme bezplatně do 45 dnů od obdržení vaší ověřitelné žádosti. Lhůta pro poskytnutí požadovaných informací může být prodloužena jednou o dalších 45 dní, pokud je to přiměřeně nutné a po předchozím upozornění.

Jakékoli zveřejnění, které poskytneme, se bude vztahovat pouze na dobu 12 měsíců před přijetím ověřitelné žádosti.

V případě žádostí o přenosnost údajů zvolíme formát pro poskytování vašich osobních údajů, který je snadno použitelný a který by vám měl umožnit bez překážek přenášet informace od jednoho subjektu k druhému subjektu.

Prodej osobních údajů

Máte právo odmítnout prodej vašich osobních údajů. Když od vás dostaneme a potvrdíme ověřitelný požadavek spotřebitele, přestaneme předávat vaše osobní údaje. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, kontaktujte nás.

Poskytovatelé služeb, se kterými spolupracujeme (například naši analytici nebo reklamní partneři), mohou v rámci Služby používat technologii, která předává osobní údaje, jak je definováno zákonem CCPA. Pokud si přejete zrušit používání vašich osobních údajů pro účely inzerce založené na zájmech a těchto potenciálních prodejů, jak jsou definovány v zákoně CCPA, můžete tak učinit podle pokynů níže.

Upozorňujeme, že každé odhlášení je specifické pro prohlížeč, který používáte. Možná budete muset deaktivovat každý prohlížeč, který používáte.

Webové stránky

Můžete se odhlásit z přijímání reklam, které jsou přizpůsobeny tak, jak je poskytují naši poskytovatelé služeb, podle našich pokynů uvedených ve službě:

Odhlášení umístí do vašeho počítače soubor cookie, který je jedinečný pro prohlížeč, který používáte k odhlášení. Pokud změníte prohlížeč nebo vymažete soubory cookie uložené ve vašem prohlížeči, budete se muset znovu odhlásit.

Mobilní zařízení

Vaše mobilní zařízení vám může poskytnout možnost zrušit používání informací o aplikacích, které používáte k zobrazování reklam, které jsou zaměřeny na vaše zájmy:

 • „Odhlásit se ze zájmově orientovaných reklam“ nebo „Odhlásit se z přizpůsobení reklam“ na zařízeních s Androidem
 • „Omezit sledování reklam“ na zařízeních se systémem iOS

Shromažďování informací o poloze ze svého mobilního zařízení můžete zastavit také změnou předvoleb ve svém mobilním zařízení.

Zásady „nesledovat“, jak to vyžaduje kalifornský zákon na ochranu soukromí online (CalOPPA)

Naše služba nereaguje na signály Nesledovat.

Některé webové stránky třetích stran však sledují vaše aktivity procházení. Pokud navštěvujete takové webové stránky, můžete ve svém webovém prohlížeči nastavit své preference, abyste webové stránky informovali, že nechcete být sledováni. DNT můžete povolit nebo zakázat návštěvou stránky preferencí nebo nastavení vašeho webového prohlížeče.

Vaše práva na soukromí v Kalifornii (kalifornský zákon Shine the Light)

Podle oddílu 1798 kalifornského občanského zákoníku (kalifornský zákon Shine the Light) mohou obyvatelé Kalifornie s navázaným obchodním vztahem s námi jednou ročně požádat o informace o sdílení svých osobních údajů se třetími stranami za účelem přímého marketingu třetích stran.

Pokud byste chtěli požádat o další informace podle zákona California Shine the Light a jste-li obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních informací uvedených níže.

Kalifornská práva na ochranu osobních údajů pro nezletilé uživatele (Kalifornský kodex podnikání a profesí, sekce 22581)

Část 22581 kalifornského kodexu podnikání a povolání umožňuje obyvatelům Kalifornie mladším 18 let, kteří jsou registrovanými uživateli online stránek, služeb nebo aplikací, požádat a získat odstranění obsahu nebo informací, které zveřejnili.

Chcete-li požádat o odstranění takových údajů, a pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních informací uvedených níže a uvést e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem.

Uvědomte si, že Vaše žádost nezaručuje úplné nebo úplné odstranění obsahu nebo informací zveřejněných online a že zákon nemusí za určitých okolností povolit nebo vyžadovat odstranění.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránku této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách Vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám o tom vědět e-mailem a/nebo výrazným oznámením v naší službě předtím, než změna nabude účinnosti, a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně prohlíželi kvůli případným změnám. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktuj nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

 • E-mailem:  Tady
 • Navštívením této stránky na našich webových stránkách:  Stránka podpory

Vyloučení odpovědnosti

Poslední aktualizace: 02. Říjen 2022

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek.
Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely tohoto vyloučení odpovědnosti:

 • Společnost (v tomto Vyloučení odpovědnosti označovaná buď jako „Společnost“, „My“, „Nás“ nebo „Naše“) se vztahuje na společnost: Sikmo Digital, Praestbrovej 22, DK 8464 Dánsko. IČO: DK32014283.
 • Služba  se vztahuje na webovou stránku nebo aplikaci nebo obojí.
 • Vámi  rozumíte jednotlivce přistupující ke Službě, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem taková osoba přistupuje nebo ji používá.
 • Webová stránka  odkazuje na Imposio, přístupnou z  https://www.imposio.com/
 • Aplikace  znamená softwarový program poskytovaný Společností, který jste si stáhli do jakéhokoli elektronického zařízení s názvem Imposio App.

Vyloučení odpovědnosti

Informace obsažené ve Službě slouží pouze pro všeobecné informační účely.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu Služby.

Společnost v žádném případě neodpovídá za žádné speciální, přímé, nepřímé, následné nebo náhodné škody nebo jakékoli škody, ať už v důsledku smlouvy, nedbalosti nebo jiného deliktu, vyplývající z nebo v souvislosti s používáním Služby. nebo obsahu Služby. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli přidat, vymazat nebo upravit obsah služby bez předchozího upozornění.

Společnost nezaručuje, že služba neobsahuje viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Prohlášení FTC Affiliate

Následující zveřejnění je určeno pro úplný soulad s politikou Federální obchodní komise ve Spojených státech, která vyžaduje transparentnost v souvislosti se všemi přidruženými vztahy, které společnost může mít v rámci Služby.

Měli byste předpokládat, že některé z odkazů jsou „přidružené odkazy“, tedy odkaz se speciálním sledovacím kódem.

To znamená, že pokud kliknete na přidružený odkaz a zakoupíte si položku, Společnost může získat přidruženou provizi. Toto je legitimní způsob zpeněžování a placení za provoz Služby a Společnost Vám ráda odhalí své přidružené vztahy.

Cena položky je stejná bez ohledu na to, zda se jedná o přidružený odkaz nebo ne. Bez ohledu na to společnost doporučuje pouze produkty nebo služby, o kterých se společnost domnívá, že přinesou uživatelům přidanou hodnotu.

Přidružené reklamní programy, které Služba používá, jsou:

 • Amazon Services LLC Associates ProgramJako člen Amazonu vydělávám z kvalifikovaných nákupů. Společnost je účastníkem programu Amazon Services LLC Associates Program, partnerského reklamního programu, který má stránkám poskytnout prostředky na vydělávání reklamních poplatků prostřednictvím reklamy a propojení na Amazon. com nebo endless.com, MYHABIT.com, SmallParts.com nebo AmazonWireless.com. Stránky této služby mohou obsahovat přidružené odkazy na Amazon a jeho přidružené stránky, na kterých je vlastník této služby, Sikmo Digital, Praestbrové 22, DK 8464 Dánsko, učiní doporučující komisi.
 • iDevAffiliate
 • Commission Junction
 • ShareASale
 • ClickBank
 • ClickFunnels

Externí odkazy Vyloučení odpovědnosti

Služba může obsahovat odkazy na externí webové stránky, které nejsou poskytovány ani spravovány společností, ani s ní nejsou žádným způsobem spojeny.

Upozorňujeme, že Společnost nezaručuje přesnost, relevanci, aktuálnost nebo úplnost jakýchkoli informací na těchto externích webových stránkách.

Reklama Disclaimer

Během používání Služby se mohou objevit také reklamy třetích stran a odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost nevydává žádné prohlášení o přesnosti nebo vhodnosti jakýchkoli informací obsažených v těchto reklamách nebo webových stránkách a nepřebírá žádnou odpovědnost za chování nebo obsah těchto reklam a webových stránek a za nabídky třetích stran. strany.

Reklamy třetích stran a odkazy na jiné webové stránky, na kterých jsou inzerovány zboží nebo služby, nejsou doporučeními nebo doporučeními společnosti týkajícími se stránek, zboží nebo služeb třetích stran. Společnost neodpovídá za obsah reklam, sliby nebo kvalitu/spolehlivost produktů nebo služeb nabízených ve všech reklamách.

Recenze produktu Vyloučení odpovědnosti

S cílem zpeněžit a zaplatit za provoz Služby může Společnost obdržet kompenzaci (buď peněžní nebo prostřednictvím bezplatných produktů) za recenze nebo podporu konkrétní společnosti, produktu nebo služby.

Společnost zůstává nezávislá a prověrky se provádějí na základě vlastních názorů Společnosti bez ohledu na odměnu, kterou lze získat.

V souladu s politikou Federální obchodní komise Spojených států amerických budou články, které obsahují recenzi společnosti, produktu nebo služby, za které byla přijata kompenzace, obsahovat prohlášení o odmítnutí odpovědnosti.

Prohlášení o chybách a opomenutích

Informace poskytované službou slouží pouze k obecným pokynům v otázkách zájmu. I když Společnost přijme veškerá opatření, aby zajistila aktuálnost a přesnost obsahu Služby, mohou se vyskytnout chyby. Navíc, vzhledem k měnícímu se charakteru zákonů, pravidel a nařízení, může docházet ke zpožděním, vynechání nebo nepřesnostem v informacích obsažených ve Službě.

Společnost neodpovídá za žádné chyby nebo opomenutí, ani za výsledky získané použitím těchto informací.

Prohlášení o čestném použití

Společnost může použít materiál chráněný autorskými právy, který není vždy výslovně povolen vlastníkem autorských práv. Společnost zpřístupňuje takový materiál na kritiku, komentáře, zpravodajství, vyučování, stipendium nebo výzkum.

Společnost je přesvědčena, že to představuje „čestné použití“ jakéhokoli takového materiálu chráněného autorskými právy, jak je uvedeno v části 107 zákona o autorských právech Spojených států amerických.

Chcete-li použít materiál chráněný autorskými právy ze Služby pro své vlastní účely, které přesahují rámec fair use, musíte získat povolení od vlastníka autorských práv.

Zobrazení vyjádřené vyloučení odpovědnosti

Služba může obsahovat názory a názory autorů a nemusí nutně odrážet oficiální politiku nebo stanovisko jakéhokoli jiného autora, agentury, organizace, zaměstnavatele nebo společnosti včetně Společnosti.

Komentáře zveřejněné uživateli jsou jejich výhradní odpovědností a uživatelé převezmou plnou odpovědnost, odpovědnost a vinu za jakékoli urážky na cti nebo soudní spory, které jsou výsledkem něčeho napsaného nebo jako přímý důsledek něčeho napsaného v komentáři. Společnost neodpovídá za žádné komentáře zveřejněné uživateli a vyhrazuje si právo z jakéhokoli důvodu jakýkoli komentář vymazat.

Žádné odmítnutí odpovědnosti

Informace o Službě jsou poskytovány s vědomím, že Společnost se zde nezabývá poskytováním právních, účetních, daňových nebo jiných odborných rad a služeb. Jako takový by neměl být používán jako náhrada za konzultace s profesionálními účetními, daňovými, právními nebo jinými kompetentními poradci.

Společnost ani její dodavatelé nebudou v žádném případě zodpovědní za žádné speciální, náhodné, nepřímé nebo následné škody, které vzniknou z nebo v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním nebo nemožností přístupu nebo používání služby.

Prohlášení „Používání na vlastní riziko“.

Veškeré informace ve Službě se poskytují „tak, jak jsou“, bez záruky úplnosti, přesnosti, aktuálnosti nebo výsledků získaných použitím těchto informací a bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo implicitní, včetně, ale ne výlučně záruky výkonu, prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel .

Společnost nenese odpovědnost vůči vám ani nikomu jinému za žádné rozhodnutí nebo jednání přijaté na základě informací poskytnutých službou ani za žádné následné, speciální nebo podobné škody, a to ani v případě, že byla upozorněna na možnost takových škod.

 • Kontaktuj nás

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

  • E-mailem:  Tady
  • Navštívením této stránky na našich webových stránkách:  Stránka podpory